Welkom

Welkom op het Open Data portaal van de Stad Gent. Dit initiatief is één van de acties in het vormgeven van Gent als 'smart city', waar toegankelijke data leidt tot betere informatie voor burger, bezoeker en bestuur. We nodigen iedereen uit om met deze datasets aan de slag te gaan. Via deze site willen we ook een overzicht geven van de ontwikkelde toepassingen die van deze datasets gebruik maken. Contacteer ons als uw ontwikkeling niet opgenomen is in het overzicht. Heeft u vragen rond open data, Apps For Ghent of suggesties voor datasets, kan u contact opnemen met e-strategie@gent.be.

De DATASETS

Momenteel zijn er een aantal weergave-issues. We werken aan een duurzame oplossing.  Voor een alternatieve view van de dataset kan u ook hier terecht: http://datatank4.gent.be/

IK ZIE MAAR 500 RIJEN... WAT NU?

Er is standaard paging ingebouwd. Limit en offset zijn de request parameters die paging regelen. Als je in de headers kijkt van de respons kan je met de offset en limiter spelen in de url:

bijvoorbeeld:

> http://datatank4.gent.be/cultuursportvrijetijd/bibliotheekuitleningen2012?&offset=500&limit=500

Waar je offset en limit kan aanpassen, zo krijg je alles te zien.

 

 

 

Verken de datasets

Bestuur en beleid

Bevolking

Cultuur-Sport-Vrije tijd

Doelgroepen

Gezondheid

Grondgebied

Infrastructuur

Milieu en Natuur

Mobiliteit

Onderwijs & opvoeding

Toerisme

Veiligheid

Welzijn

Werk en Economie

Wonen